Przetwarzanie i ochrona danych osobowych uczestników szkoleń

Gdy zgłaszasz swój udział w naszym szkoleniu lub bierzesz w nim udział, zazwyczaj wiąże się to z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Dlaczego? Otóż zgodnie z przepisami RODO nawet samo imię i nazwisko, połączone z nazwą firmy w której pracujesz, to już są „dane osobowe”. Gdy bierzesz udział w szkoleniu, zazwyczaj poznajemy te informacje. Nawet w ten sposób dochodzi do „przetwarzania” Twoich danych.

Ponieważ zależy nam na dobrej współpracy, zgodnie z wymogami prawa poniżej zamieściliśmy dla Ciebie szczegółowe informacje na ten temat.

Podstawa przetwarzania danych

Przetwarzając dane osobowe, opieramy się na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. „RODO”).

Podstawą prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

  • Gdy sam zgłaszasz swój udział w szkoleniu otwartym – Twoja zgoda na przetwarzanie danych wyrażona w formularzu zgłoszeniowym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) „RODO”.
  • Gdy bierzesz udział w szkoleniu STS na które skierował Cię Twój pracodawca – źródłem pochodzenia danych jest ich przekazanie przez Twojego pracodawcę na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) „RODO” tj. w sytuacji prawnie uzasadnionych interesów Twojego pracodawcy (tzn. aby mógł umożliwić Ci udział w szkoleniu).

W jakim celu, jak długo i jakie kategorie danych przetwarzamy?

Udostępnione nam dane osobowe uczestników szkoleń przetwarzamy wyłącznie na potrzeby przygotowania, organizacji i przeprowadzenia szkolenia. W szczególności:

  • Dane podstawowe (tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, informacja o szkoleniu w którym wziąłeś udział). Przetwarzamy je w celu organizacji i umożliwienia Ci udziału w szkoleniu oraz wystawienia zaświadczenia o jego ukończeniu. Jeśli nie zgłosisz sprzeciwu, te podstawowe dane przechowamy przez okres do 20 lat – tak aby w razie potrzeby móc potwierdzić Twój udział w szkoleniu i uzyskane kompetencje (np. gdybyś potrzebował duplikatu zaświadczenia ukończenia szkolenia lub potwierdzenia udziału dla rekrutera).
  • Dane kontaktowe (tj. numer telefonu, adres e-mail, nazwa stanowiska) – zbieramy je tylko w niektórych sytuacjach. Umożliwiają nam kontakt z Tobą w celu przygotowania szkolenia (poznania Twoich oczekiwaniach merytorycznych) oraz przekazania Ci informacji organizacyjnych. Dane kontaktowe przechowamy maksymalnie przez 7 miesięcy od zrealizowania szkolenia – tak aby umożliwić Ci skorzystanie z serwisu poszkoleniowego.

W przypadku zgłoszenia na szkolenie otwarte, podanie danych zgłaszanego uczestnika jest niezbędnym warunkiem do zawarcia umowy.

Danych osobowych uczestników nie wykorzystujemy do działań marketingowych, takich jak np. wysyłanie niezamówionych ofert handlowych.

Czy przekazujemy dane innym podmiotom?

Organizując szkolenia otwarte zdarza się, że przekazujemy dane podstawowe (tj. wyłącznie imię i nazwisko uczestnika wraz z nazwą firmy) do hotelu lub ośrodka, w którym odbędzie się szkolenie. Celem jest zagwarantowanie uczestnikowi odpowiedniej organizacji szkolenia (np. rezerwacja noclegu).

Danych osobowych uczestników nie przekazujemy innym odbiorcom, jak również nie przetwarzamy ich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Czy wykorzystujemy „profilowanie”?

Nie wykorzystujemy danych osobowych uczestników szkoleń do tzw. „profilowania” użytkowników lub w systemach do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Twoje prawa

Masz prawo zażądać od nas dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Możesz także w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych.

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych, a także prawo do przeniesienia Twoich danych w sposób zautomatyzowany.

Aby skorzystać z tych praw, wystarczy że się z nami skontaktujesz – telefonicznie, przez e-mail albo pocztą.

Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych uczestników naszych szkoleń jest:
STS s.c.
ul. Włodarzewska 57i/10
02-384 Warszawa

Osoba kontaktowa

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych wsparcia i informacji udzieli:
Mirosław Smoczyński
tel. +48 22 428 58 82
kom. +48 608 607 908
sts@sts-szkolenia.pl

Dołącz do nas Facebook STS LinkedIn STS