Dalej

Jak poznać nastawienia i pomysły pracowników?

Mirek Smoczyński, Trener STS

Niedawno spotkałem się z zespołem iniJOB oraz autorem Pulsometru iniJOB – narzędzia do badania, jak pracownik „doświadcza siebie” w firmie. W krótkim czasie podjąłem decyzję o rozpoczęciu współpracy między naszymi firmami. Wpływ na moją decyzję miała otwartość zespołu iniJOB na nowe pomysły i oczekiwania, jasność zasad i intencji, a także interesująco przedstawione możliwości współpracy. Rozmowy z tym zespołem zainspirowały mnie, pokazując nowe możliwości biznesowe. Niosą one potencjalne korzyści dla wszystkich stron biorących udział we współpracy.

Najbliższe szkolenia otwarte STS:
 
Szkolenie menedżerskie online – First Time Leader »
Wypróbuj bezpłatnie pierwszy moduł. Najbliższe szkolenie: 18 listopada 2022 r.

Szkolenie sprzedażowe online: Techniki sprzedaży i negocjacje cenowe »
Wypróbuj bezpłatnie warsztat otwarcia „Gry handlowe”. Najbliższe szkolenie: 19 października 2021 r.

Szkolenie zakupowe online: Negocjacje zakupowe »
Wypróbuj bezpłatnie warsztat otwarcia „Gry kupieckie”. Najbliższe spotkanie:

Pulsometr iniJOB a proces zmian

Z moich już ponad dwudziestoletnich doświadczeń wynika, że nie tylko zmiany w całej organizacji, lecz wręcz każdy projekt szkoleniowy jest procesem zmian. Ich rzeczywista efektywność jest uzależniona od tych samych mechanizmów psychologicznych. Są to: świadomości celów, jasność zasad i przebiegu zmian oraz możliwości wpływu pracowników na proces. Te elementy kreują nastawienia ludzi, a co za tym idzie: chęć uczestniczenia w procesie, poziom brania odpowiedzialności, chęć bycia w organizacji.

Prowadzę szkolenia i konsultacje dla różnych branż od wielu lat. Wielokrotnie doświadczyłem sytuacji, w których nawet najlepsze pomysły rozwojowe szefów lub właścicieli firm nie przynosiły pozytywnych efektów. Nierzadko ze względu na negatywne nastawienia pracowników. Miało to ścisły związek z tym, jak pracownicy doświadczają siebie w organizacji i w zespole. Po prostu nie rozumieli intencji działań rozwojowych lub nie mieli poczucia wpływu na ich kierunek. Ponadto, jeżeli w szkolonym zespole istnieje wysoka rotacja, to początkowy przyrost kompetencji w krótkim czasie ulegał roztrwonieniu.

Z pewnej perspektywy można powiedzieć, że Pulsometr iniJOB jest jak termometr. Przecież sam w sobie nie leczy. Pulsometr iniJOB daje jednak wiele więcej możliwości. Bada kilka kluczowych mechanizmów i obszarów. Pozwala monitorować i planować efektywne działania oraz zwiększać identyfikację pracowników z firmą, odpowiedzialność pracowników w procesie zmian. Jak to możliwe?

 • Badając to, jak pracownicy doświadczają siebie w firmie i w zespole, a także ich indywidualne nastroje i nastawienia. Dzięki temu możemy podejmować działania ukierunkowane na konstruktywną zmianę nastrojów i nastawień. Są to kluczowe elementy w każdym procesie zmian. Ważne również z perspektywy obecnej sytuacji „rynku pracowników” (badania z 2017 roku: bezrobocie – 6,5%, rotacja – 27%).
   
 • Oprócz uzyskania bezpośrednich wyników badania Pulsometrem iniJOB, firmy mogą dodatkowo skorzystać z raportu (analiza wyników plus rekomendacje dalszych działań) przygotowanego przez doświadczonego konsultanta STS. Istnieje możliwość skorzystania z dalszego wsparcia trenerów i konsultantów w całym procesie planowanych zmian.
   
 • Pulsometr iniJOB zbiera również informacje o oczekiwaniach, inicjatywach pracowników. Oczywiście możemy się obawiać, że pojawią się tu ich „marzenia-roszczenia”. Jak wspomniałem wcześniej, jedną z trzech kluczowych zasad skutecznego przeprowadzenia zespołu przez proces zmian jest danie pracownikom poczucia wpływu na ten proces. Badanie Pulsometrem iniJOB daje możliwość odniesienia się do inicjatyw pracowników, co zwiększy poczucie wpływu i identyfikację ze zmianami wśród pracowników.
   
 • Samo badanie jest proste (17 pytań), z intuicyjną skalą ocen, łatwym – również mobilnym – dostępem. Nie absorbuje nadmiarowo czasu i energii pracowników. W dodatku wyniki są w pełni anonimowe (aplikacja działa poza firmą – nikt w firmie nie ma możliwości zidentyfikowania pracownika). Dzięki temu nastawienia ludzi do samego badania mogą być inne, niż do różnych wersji istniejących systemów badań nastrojów czy poziomu zaangażowania.
   
 • Badanie jest na tyle proste, że nawet kilkukrotne powtórzenie w ciągu roku nie zdezorganizuje pracy w organizacji. Z tej perspektywy Pulsometr iniJOB, z narzędzia dającego diagnozę statyczną, zamienia się w narzędzie do diagnozy dynamicznej. Otwiera to możliwość (przy wsparciu konsultanta) planowania działań oraz bieżącego monitorowania ich skuteczności.

To są kluczowe powody, które skłoniły mnie do włączenia Pulsometru iniJOB do działań STS.
Zanim przystąpimy do działań rozwojowych (szkoleń, konsultacji), Pulsometr iniJOB da informację jak pracownicy doświadczają siebie w organizacji. Kolejne badania – w trakcie realizacji projektu – dadzą możliwość korekty lub modyfikacji rozłożenia akcentów w procesie zmian.

Skomentuj:

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przed wysłaniem komentarza, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.

∧